06/08/2010

Билките в козметиката
В последно време в целия свят се забелязва повишен интерес към билките
, чиито активни вещества се използуват широко за лечение на различни заболявания.Билките се използуват за профилактика и лечение на редица козметични дефекти както в непреработен вид - под формата на компреси, маски, парни бани, лосиони, така и в преработен вид - техни активни вещества се включват в индустриално произведени козметични препарати.Билките са много удобно средство за домашно приложение, но трябва добре да се познават действието на всяка билка и начинът на нейното приложение. Тъй като е създадена специална наука фитотерапия, занимаваща се с билколечението, необходима е специална подготовка за овладяването и. Неразумно е неподготвен човек да се занимава с билколечение.
FitoDerm е идеалното решение за грижа за Вашата кожата. Хората използват FitoDerm, за да победят акне, белези
и да поддържат кожата
красива.
Recently in the world is seen increased interest in herbs
Whose active substances are used widely to treat various zabolyavaniya.Bilkite be used for prevention and treatment of a number of cosmetic defects and unprocessed - in the form of compresses, masks, steam baths, lotions, and in processed form - their active substances included in the cosmetic industry produced preparati.Bilkite are very convenient for home use, but must be well aware of the effects of each herb and the manner of its application. Since science has created a special phytotherapy engaged in herbal treatment, special training is needed to manage in. unwise man unprepared to deal with herbalism.
FitoDerm is the ideal solution for caring for your skin. People use FitoDerm, to defeat acne scars
and to maintain skin
beautiful

No comments:

Post a Comment