24/01/2011

Превенция на акне


Възможно ли е да се предотврати появата на акне?
В много случаи това е напълно възможно.
За превенция на акне говорим тогава, когато индивидът съзнателно предприема определени действия, за да предотврати появата на акне. Такива действия могат да бъдат:
- Водене на здравословен начин на живот.
- Специализирана грижа за кожата, водеща до превенция на акне.
- Контролиране на хормоналния баланс в организма.
- Правилен режим на работа, сън и почивка.
- Ограничаване на престоя в замърсена среда.
- Водене на здравословен начин на живот.
- Поддържане на висока степен на хигиена.
- Навременна консултация с дерматолог, ендокринолог, гинеколог и други лекари, при необходимост.
- Правилен подбор на козметиката за ежедневна употреба.
- Поддържане на висока степен на физическа активност.

Всичко това ще Ви помогне да поддържате тялото си здраводухът - бодър, а кожата - красива и чиста.
Вие винаги можете да изглеждате добре. Само от Вас зависи дали ще го постигнете.


Ние ще Ви помогнем - с информация. Знанието е Вашият основен ресурс.

източник:http://www.acne-bg.com

No comments:

Post a Comment